Tämä on Popmaster Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste. Laadittu 13.3.2020. Viimeisin muutos 13.3.2020.

1.Rekisterinpitäjä

Popmaster Oy, Pispalan valtatie 18 B, 33250 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Hannula

3. Rekisterin nimi

Popmaster asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten palautteiden, reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Tähän tarkoitukseen tietoja käytetään vain jos asiakas on antanut siihen luvan. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi koska tahansa.

Popmaster Oy käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Popmaster Oy:n puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • jos asiakas on yritys tai muu organisaatio: yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • asiakassuhdehistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta alueiden ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Popmaster Oy:n työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos haluat korjata tietojasi tai poistaa ne järjestelmästämme tai sinulla on jotain kysyttävää koskien tietosuojakäytäntöjämme, ota yhteyttä mikko.hannula@popmaster.fi

10. Evästeet

Popmaster Oy käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kerätään tietoa kävijöistä sivuillamme. Evästeillä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

  • kellonaika
  • sivustollamme selaamasi sivut
  • mistä osoitteesta olet tullut verkkosivullemme
  • selaintyyppi

Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle paremman palvelukokemuksen. Niitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen, yhteydenoton kehittämiseen sekä persoonallisen palvelukemuksen luomiseen.